Ασφάλιση για Αστική ευθύνη επιχειρήσεων

Ασφάλιση Aστικής Eυθύνης επιχειρήσεων

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε μια επιχείρηση στο πλαίσιο της λειτουργίας της έρχεται αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι Τρίτων όπως για παράδειγμα του προσωπικού της που είναι και η ψυχή αυτής, των μετόχων της, των συνεργατών της, των πελατών της που τη στηρίζουν και την αναδεικνύουν, και εν γένει έναντι της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Οι...