Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα Διευθυντικά Στελέχη καλούνται να πάρουν αποφάσεις ιδιαίτερα δύσκολες καθώς από αυτούς εξαρτάται η ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Ας μη ξεχνάμε πως διανύουμε ιδιαίτερα ρευστές και αβέβαιες εποχές όπου κανόνες και πρακτικές αλλάζουν κι αμφισβητούνται καθημερινά ενώ οι βάσεις πάνω στις οποίες θέτονται ορισμένες τακτικές, τρίζουν.

Ιδιαίτερα τώρα, οι δικαστικές διεκδικήσεις εις βάρος Στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών πληθαίνουν καθώς επενδυτές και λοιποί ενδιαφερόμενοι καταλογίζουν ευθύνες και διεκδικούν χρηματικά ποσά επικαλούμενοι λάθη, κακοδιαχείριση, παραλήψεις, ακόμη και απάτη.

Γι’ αυτό η ITBN παρέχει σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες μια σειρά προϊόντων που σκοπό έχουν να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλιση ευθύνης στελεχών, παρέχοντας προστασία στα στελέχη από οικονομικές απώλειες εξαιτίας παλαιότερων, σημερινών ή μελλοντικών πράξεων και παραλήψεων τους.

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Προστασία έναντι αγωγών, ερευνών και απαιτήσεων

Είναι η επιχείρηση σας ή οι διευθυντές της προετοιμασμένοι έναντι αγωγών και ερευνών από κυβερνητικούς φορείς, επαγγελματικές ρυθμιστικές αρχές, υπαλλήλους και ανταγωνιστές; Έχει κατανοήσει η επιχείρηση σας και οι διευθυντές της τη σοβαρότητα μιας ενδεχόμενης αγωγής, το κόστος αυτών μα και κάθε άλλη συνέπεια;

2. Αδυναμία ή άρνηση κάλυψης νομικών δαπανών προς τους διευθυντές από τις εταιρίες τους

Η εταιρία για την οποία εργάζεστε ίσως να μην έχει τη δυνατότητα ή να μη της επιτρέπεται (ως μέλος μιας πολυεθνικής εταιρίας ή ομίλου) ή να αρνείται τη κάλυψη  των νομικών εξόδων, τις αποζημιώσεις και τα ποσά των συμβιβασμών που θα προκύψουν μετά από μια αγωγή.