Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Για κάθε ελεύθερο επαγγελματία και εταιρία που παρέχει μια υπηρεσία αυξημένης ευθύνης (βλ. δικηγόροι, λογιστές κ.α.) ή αναλαμβάνει ένα έργο το οποίο εμπεριέχει κινδύνους στους οποίους θα μπορούσε να βρεθεί νομικά και οικονομικά υπόλογος (βλ. πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.α.), η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης έρχεται να καλύψει κάθε περίπτωση στην οποία ο ασφαλισμένος βρεθεί ενώπιον ευθυνών που προέκυψαν από την έλλειψη δέουσας επιμέλειας.

Επιπρόσθετα, η σιγουριά που εμπνέει η ύπαρξη ενός συμβολαίου αστικής ευθύνης, επιτρέπει στον επαγγελματία να πάρει τη πρωτοβουλία περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών του καθώς θα έχει εξασφαλίσει πως στη περίπτωση κάποιου λάθους ή παράλειψης, δε θα κληθεί να σηκώσει ένα οικονομικό και νομικό βάρος που ούτως ή άλλως δε θα μπορούσε καθώς η οικονομική ζημιά κάνει κακό τόσο στη βιωσιμότητα όσο και στη διατήρηση/ ανάπτυξη εργασιών.

Στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά η ITBN σε συνεργασία με εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες, προσφέρει πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων αστικής ευθύνης που δίνουν τη σιγουριά και ασφάλεια που αναζητάτε.

Διατάξεις του Νόμου 2251/1994

Download PDF
Κατεβάστε το αρχείο που εμπεριέχει το σύνολο των διατάξεων του νόμου 2251/1994. Σας ενδιαφέρει το άρθρο 8.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Σε ποια επαγγέλματα απευθύνεται;

Απευθύνεται σε λογιστές, ασφαλιστές, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολλά άλλα.

2. Ποιο είναι το καλυπτόμενο όριο;

Τα όρια ασφάλισης φτάνουν τα 5.000.000 ευρώ αλλά μπορούν να αυξηθούν κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

3. Υπάρχει αναδρομική κάλυψη;

Ναι, υπό προϋποθέσεις.

4. Είναι υποχρεωτική η κάλυψη αυτή βάσει νόμου;

Βεβαίως βάσει κοινοτικών οδηγιών 2002/92/ΕΚ, 2006/43/ΕΚ και τέλος του νόμου 2251/1994 αρθ. 8.