Ασφάλιση τουριστικών & ταξιδιωτικών γραφείων

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πάνω από 3.000 γραφεία ταξιδίων. Βάσει πρόσφατων στατιστικών στοιχείων, το σύνολο των γραφείων αυτών μοιράζεται τη διαχείριση περίπου 3 εκ. ταξιδιών Ελλήνων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, καθώς επίσης και τις επισκέψεις πάνω από 26 εκ. ατόμων ετησίως στη χώρα μας.

Ο κάθε σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει ν’ αναλογιστεί τους κινδύνους (Π.Χ. απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα, κακόβουλες πράξεις ή/ και τρομοκρατικές ενέργειες κ.α.) που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα του πρακτορείου του.

Συνεπώς, παράγοντας επιτυχίας για την εύρυθμη λειτουργία ενός γραφείου ταξιδίων είναι η σωστή και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της αστικής του ευθύνης η οποία, εκτός της προστασίας που προσφέρει σε αυτό έρχεται και σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των συνεργαζόμενων Tour Operators του εξωτερικού.

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά η ITBN διαθέτει αποκλειστική και ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτό το τομέα χάρη και στην 20ετή προϋπηρεσία στον τουριστικό τομέα της χώρας μας με αποτέλεσμα την άρτια γνώση των επαγγελματιών που καλείται να (εξ) ασφαλίσει και κατ’ επέκταση τους κινδύνους στους οποίους αυτοί εκτίθενται.  Σε συνεργασία με τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, προσφέρει ένα ιδιαίτερο και ευέλικτο πακέτο tailor made καλύψεων.

Μοναδικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον επιχειρηματία την ανάλυση και εκτίμηση των επιμέρους κινδύνων ώστε ο ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να κρίνει με σαφήνεια και αντικειμενικότητα τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, αλλά και τα μέτρα εκείνα που μπορεί να πάρει προκειμένου να τους ελαχιστοποιήσει, πετυχαίνοντας έτσι τη μείωση έκθεσης σε κίνδυνο και ταυτόχρονα την άψογη (εξ) ασφάλιση του. Επιπρόσθετα βοηθά το πελάτη αποτελεσματικά στην επικοινωνία και συμφωνία επί των ασφαλιστικών θεμάτων που εκείνος καλείται ν’ αποδεχθεί για τη συνεργασία του με Tour Operators του εξωτερικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και από κοινού, να σας προστατεύσουμε αποτελεσματικά!

Ασφάλιση τουριστικών & ταξιδιωτικών γραφείων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Είναι υποχρεωτικό το να διαθέτει το γραφείο μου ασφ. κάλυψη αστικής ευθύνης;

Όπως υποχρεωτικά προβλέπεται από την Οδηγία E.E. 90/314 (EEL 158/59) και το Π.Δ. 339/96 ένα Ταξιδιωτικό Γραφείο οφείλει να διαθέτει Κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων-Tour Operator.

2. Ποιες είναι οι βασικές καλύψεις;

Οι βασικές καλύψεις είναι α) σωματική βλάβη και υλική ζημιά, β) οικονομική ζημιά και γ) ηθική βλάβη συνεπεία παράνομης πράξης ή παράλειψης που προκύπτει από τις δραστηριότητες, ως ταξιδιωτικού πράκτορα.

3. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης;

Βεβαίως. Παρέχονται επιπλέον οι καλύψεις του Επαναπατρισμού και Πτώχευσης/ Αφερεγγυότητας  για απαιτήσεις Αεροπορικής Εταιρίας κατά του ταξιδιωτικού πράκτορα, που προκύπτουν λόγω αφερεγγυότητας.