Ασφάλιση τουριστικών & ταξιδιωτικών γραφείων

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πάνω από 3.000 γραφεία ταξιδίων. Βάσει πρόσφατων στατιστικών στοιχείων, το σύνολο των γραφείων αυτών μοιράζεται τη διαχείριση περίπου 3 εκ. ταξιδιών Ελλήνων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, καθώς επίσης και τις επισκέψεις πάνω από 26 εκ. ατόμων ετησίως στη χώρα μας.

Ο κάθε σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει ν’ αναλογιστεί τους κινδύνους (Π.Χ. απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα, κακόβουλες πράξεις ή/ και τρομοκρατικές ενέργειες κ.α.) που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα του πρακτορείου του.

Συνεπώς, παράγοντας επιτυχίας για την εύρυθμη λειτουργία ενός γραφείου ταξιδίων είναι η σωστή και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της αστικής του ευθύνης η οποία, εκτός της προστασίας που προσφέρει σε αυτό έρχεται και σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των συνεργαζόμενων Tour Operators του εξωτερικού.

Η ΙΤΒΝ Expert Insurance Solutions σε συνεργασία με την εταιρία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”- Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s διαθέτει στην Ελληνική και Κυπριακή Τουριστική Αγορά, ίσως τη βέλτιστη λύση από πλευράς πληρότητας, αξιοπιστίας και κόστους, στο θέμα της Ασφάλισης Γραφείων Εισερχόμενου και Εξερχόμενου Τουρισμού με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Lloyd’s (Rating A).

Πρόκειται για ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών για τις ανάγκες του κλάδου της Τουριστικής Βιομηχανίας. Απευθύνεται σε όλα τα Ταξιδιωτικά Γραφεία και Οργανωτές Ταξιδιών, που παρέχουν υπηρεσίες σε “εξερχόμενο – outgoing” ή/και “εισερχόμενο – incoming” τουρισμό.

Πρόκειται για απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη:

  • Γιατί, στο πλαίσιο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας, και ο πλέον ευσυνείδητος επαγγελματίας Ταξιδιωτικός Πράκτορας μπορεί από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη να ζημιώσει τους πελάτες – καταναλωτές, ημεδαπούς και/ή αλλοδαπούς.
  • Γιατί, ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπαίτιος ή συνυπαίτιος σε κάποιο ζημιογόνο γεγονός (σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής ή και υλικές ζημιές) είναι υπαρκτός.
  • Γιατί, οι αξιώσεις αποζημίωσης ιδιαίτερα από ξένους τουρίστες / διεθνείς Tour Operators για επακόλουθες οικονομικές ζημιές (ηθική βλάβη, δυσφήμιση κλπ), μπορεί να είναι πολύ βαριές. Το ίδιο βαριές μπορεί να είναι και οι δαπάνες για εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και τυχόν δικαστικά έξοδα.

Πρόκειται για την πλέον άρτια – αξιόπιστη Ασφάλιση με Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης (Commercial General Liability – CGL) και Επαγγελματικής Ευθύνης (Professional Indemnity – PI)  τα οποία αποζημιώνουν τους παραπάνω κινδύνους και να περιλαμβάνουν:

  • Κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης με υψηλά όρια, που συνήθως απαιτούν οι διεθνείς Τουριστικοί Οργανισμοί και οι υψηλού οικονομικού επιπέδου Πελάτες.
  • Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη με διεθνή δικαιοδοσία και όχι μόνο της Ελλάδας. Δηλαδή, κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης, που υποβάλλονται από ξένους τουρίστες με βάση το δίκαιο της χώρας τους.
  • Κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων όπως προβλέπεται από την οδηγία EU Directive no EE2015-2302.
  • Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων από τουριστικά οχήματα.
  • Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης ευθύνης για αξιώσεις αποζημίωσης για λόγους Δυσφήμισης και Συκοφαντίας.
  • Νομική υποστήριξη με ανάληψη υπεράσπισης του Ασφαλισμένου σε διεθνές επίπεδο.
  • Καταβολή αποζημιώσεων με πραγματογνωμοσύνη ή γρήγορο εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς την πρακτική που συχνά ακολουθείται στη χώρα μας, όπου η αποζημίωση αξιώσεων Αστικής Ευθύνης γίνεται κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Αξίζει τέλος ν’ αναφέρουμε πως αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με τον επιχειρηματία την ανάλυση και εκτίμηση των επιμέρους κινδύνων ώστε ο ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να κρίνει με σαφήνεια και αντικειμενικότητα τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, αλλά και τα μέτρα εκείνα που μπορεί να πάρει προκειμένου να τους ελαχιστοποιήσει, πετυχαίνοντας έτσι τη μείωση έκθεσης σε κίνδυνο και ταυτόχρονα την άψογη (εξ) ασφάλιση του. Επιπρόσθετα βοηθάμε το πελάτη αποτελεσματικά στην επικοινωνία και συμφωνία επί των ασφαλιστικών θεμάτων που εκείνος καλείται ν’ αποδεχθεί για τη συνεργασία του με Tour Operators του εξωτερικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και από κοινού, να σας προστατεύσουμε αποτελεσματικά!

Ενημερωτικό Έντυπο Προϊόντος

Download PDF
Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για το προϊόν καθώς και να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας. Το αρχείο είναι διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα.

Αίτηση ασφάλισης

Download PDF
Επισυνάπτεται η αίτηση ασφάλισης, σε ελληνικά κι αγγλικά.

Ασφάλιση τουριστικών & ταξιδιωτικών γραφείων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.