Ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων

Πολλές ευρωπαϊκές κι ελληνικές εταιρίες κατανοούν την ανάγκη για ασφάλιση έναντι ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, ενώ οι Risk Managers στο Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσουν τις συγκεκριμένες απειλές μεταξύ των πιο σημαντικών. Σε αυτό συμβάλει η μεγάλη πληθώρα στατιστικών στοιχείων που αποδεικνύει τη συνεχή αύξηση των παραβιάσεων συστημάτων και διαρροής δεδομένων.

Επιπρόσθετα, καθημερινά σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες της Ελλάδας που ασχολούνται με τη τεχνολογία, αναρτώνται δημοσιεύματα σχετικά με παραβιάσεις που αφορούν κυρίως υποκλοπή βάσεων δεδομένων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα πελατών όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών.

Η ITBN ως πρωτοπόρος στη παροχή νέων, σύγχρονών κι εξειδικευμένων προϊόντων, παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης έναντι αυτών των κινδύνων με κύριο γνώμονα τη προσοχή στο μέλλον όπου τα δεδομένα όλων μας θα βρίσκονται πια και σε ηλεκτρονική μορφή, αποθηκευμένα τοπικά ή στο σύννεφο (Cloud) με αποτέλεσμα ο κίνδυνος απώλειας τους και οι μετέπειτα συνέπειες ενός τέτοιου ατυχές γεγονότος να αυξάνεται συνεχώς.

Πιστεύοντας καταρχήν στη πρόληψη και στη πρωτοπορία, σας καλούμε να ασφαλίσετε σήμερα τα δεδομένα σας μαζί μας.

Ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

Απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές “επιθέσεις” ή αμέλεια στη χρήση. Φανταστείτε την υποκλοπή, την επίθεση hacking ή το χάσιμο ενός USB stick που εμπεριέχει σημαντικά δεδομένα..!

Mια επίθεση σε μονάδες αποθήκευσης, data wharehouses, routers, private ή common servers και clouds. Ποιος σας εγγυάται πως στο μέλλον, δημοφιλείς υπηρεσίες παροχής cloud storage δε θα πέσουν θύματα επίθεσης;

Τέλος, υπάρχει το ενδεχόμενο αλλοίωσης ή ακόμη και διακοπή διαδικτυακής παρουσίας της επιχείρησης στο διαδίκτυο καθώς και πρόβλημα εξυπηρέτησης, αν λόγω επίθεσης διακοπεί ο server της.

Ελληνικές και Ευρωπαικές Εταιρίες με δραστηριότητα στις ΗΠΑ

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης

Ξενοδοχειακές, ταξιδιωτικές και επιχειρήσεις αναψυχής

Επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών

Επιχειρήσεις Κοινής Οφελείας

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Κάθε άλλη επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, που διαχειρίζεται ευαίσθητα και μη προσωπικά δεδομένα.

Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα των συνεπειών απώλειας των δεδομένων σας.

Σας ενδιαφέρει η προστασία των προσωπικών πληροφοριών τρίτων που διαχειρίζεστε.

Αναγνωρίζετε τη σημαντικότητα της αδιάκοπης παρουσίας σας στο διαδίκτυο.

Βλέπετε στο μέλλον όπου η ψηφιακή σύγκλιση θα έχει επέλθει και το σύνολο των δεδομένων, πληροφοριών μα και συναλλαγών θα είναι εξ’ ολοκλήρου σε ψηφιακή μορφή.

Ξέρετε πως σε περίπτωση ζημιάς, δεν έχετε τη  απαραίτητη εξειδίκευση στη διαχείρισης αυτής.

Πιστεύετε, όπως κι εμείς, στη πρόληψη και τη πρωτοπορία.