Ασφάλιση επαγγελματικών κι εταιρικών ταξιδιών

Τα επαγγελματικά ταξίδια στελεχών, υπαλλήλων και συνεργατών μιας εταιρίας αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της.  Οι σημερινές συνθήκες εργασίας εκτός έδρας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό κρύβουν μια σειρά κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του στελέχους.

Η παροχή της κάλυψης Corpotate Travel έρχεται να καλύψει τους κινδύνους αυτούς μέσω καλύψεων που επεκτείνονται πέρα από τις συνήθεις καλύψεις που παρέχει η Ταξιδιωτική Ασφάλιση. Ο σχεδιασμός του πακέτου καλύψεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία – πελάτη ώστε να καλυφθεί κάθε ιδιαίτερη ανάγκη.

Στα “συν” αυτής της κάλυψης οφείλουμε να σημειώσουμε την έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος ενός εργοδότη για τους ανθρώπους της επιχείρησής και τις οικογένειες τους καθώς και της έμμεσης αναγνώρισης της αξίας και συμμετοχής τους στην ανάπτυξη της επιχείρησης αυτής.

Η ITBN διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία αλλά και εξειδίκευση, σχεδιάζει και σας προσφέρει ολοκληρωμένα, tailor made πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων τα οποία υποστηρίζονται από αποδεδειγμένα σοβαρές και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες παρέχουν άμεση βοήθεια και πληροφόρηση σε όλα τα μέρη του κόσμου μέσω ειδικής, δωρεάν τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση.

Ασφάλιση επαγγελματικών κι εταιρικών ταξιδιών

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Καλύπτεται η απαγωγή και η καταβολή λύτρων;

Αποτελεί μια από τις ειδικές καλύψεις που προσφέρονται μέσω της κάλυψης Corporate Travel.

2. Η επιχείρηση διαθέτει ομαδικό πρόγραμμα υγείας. Τι επιπλέον προσφέρει η ταξιδιωτική κάλυψη;

Πέρα από τις αμιγώς ταξιδιωτικές καλύψεις και βέβαια τις ειδικές καλύψεις όπως απαγωγή, πειρατεία κ.α. πρέπει να σημειωθούν τα υψηλότερα όρια ιατροφαρμακευτικών δαπανών ενώ η πληρωμή νοσοκομείων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιατρών και μεταφορικών εταιριών πραγματοποιείται άμεσα και απ’ ευθείας χωρίς τη διαμεσολάβηση από τον ασφαλισμένο.