Ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και συνέχειας μιας επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό κι από την ετοιμότητα της να αντιμετωπίζει διάφορες κρίσεις που μπορεί να παρουσιαστούν σε σχέση με τα προϊόντα της καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό αυτής.

Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, συνδυάζοντας τη παραδοσιακή ασφαλιστική μεταφορά του κινδύνου με τις υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων διαχείρισης κρίσεων.

Η συγκεκριμένη ασφάλιση προστατεύει επαρκώς τις επιχειρήσεις δίνοντας τους τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων ακόμη και πριν γίνει ευρέως γνωστή η ακαταλληλότητα τους, γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες: τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, καπνού, παιχνιδιών και ειδών προς παιδιά, είδη αθλητικού εξοπλισμού, εργαλεία χειρός, οικιακές συσκευές κι εξοπλισμός, συστήματα ψύξης/ θέρμανσης, ρουχισμό κι επίπλωση.

2. Πότε ενεργοποιείται το συμβόλαιο;

Σε περίπτωση που συμβεί ένας από τους ακόλουθους κινδύνους: Τυχαία μόλυνση ή ελάττωμα που προκύπτει κατά τη παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία (συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης πληροφόρησης στην ετικέτα των προϊόντων). Εκ προθέσεως μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα. Εκβιασμός για μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα. Ανάκληση από αρμόδια αρχή.

3. Πέραν των βασικών καλύψεων, ποιες δυνατότητες επιπλέον κάλυψης παρέχονται;

Παρέχεται κάλυψη απώλειας μικτού κέρδους από τη μείωση του κύκλου εργασιών. Κάλυψη δαπανών αντικατάστασης των ανακληθέντων προϊόντων με νέα ή επαναφορά τους σε ασφαλή για τους καταναλωτές κατάσταση. Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης για την επαναφορά (ΠΧ διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες). Κάλυψη δαπανών αντιμετώπισης εκβιασμού.

4. Άλλα πλεονεκτήματα αυτής της κάλυψης;

Παροχή άμεσης και σε 24ωρη βάση πρόσβασης σε εξειδικευμένους και παγκοσμίου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων. Δυνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας της επιχείρησης οπουδήποτε στο εξωτερικό. Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.