Ασφάλιση για Κατοικίες

Ασφάλιση κατοικιών

Η ασφάλιση στις μέρες μας κρίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ καθώς η οικονομική κατάσταση δυσκολεύει τον κάθε ένα από εμάς που θέλουμε να καλύψουμε μια ζημιά – μικρή ή μεγάλη – στη κατοικία μας, να το κάνουμε με ιδία κεφάλαια. Η ανάγκη σας αυτή πρέπει να καλύπτεται από ένα συμβόλαιο που δεν επιβαρύνει το προυπολογισμό...