Ασφάλιση για Κατοικίες υψηλών αξιών

Ασφάλιση κατοικιών υψηλής αξίας

Υπάρχουν κατοικίες των οποίων οι αξίες δεν αποτελούν τις συνηθισμένες για τις οποίες ένα συμβατικό ασφαλιστικό πρόγραμμα αρκεί. Επιπλέον αυτές οι κατοικίες έχουν ειδικούς χώρους, εγκαταστάσεις κι εξοπλισμό ενώ εμπεριέχουν αντικείμενα και στοιχεία μεγάλης αξίας, χρηματικής ή/και συναισθηματικής όπως για παράδειγμα μια συλλογή...