Ασφάλιση για Αυτοκίνητο

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο σας οφείλει να απολαμβάνει τη καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη διότι έτσι εξασφαλίζεται η σωστή προστασία της περιουσίας σας. Το συμβόλαιο σας πρέπει να σας καλύπτει για κάθε τυχαίο γεγονός, στις σωστές αξίες και άμεσα. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώνετε επιπλέον χρήματα ούτε να περιμένετε για την αποζημίωση σας. Στην...