Ασφάλιση για Τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία

Ασφάλιση τουριστικών & ταξιδιωτικών γραφείων

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πάνω από 3.000 γραφεία ταξιδίων. Βάσει πρόσφατων στατιστικών στοιχείων, το σύνολο των γραφείων αυτών μοιράζεται τη διαχείριση περίπου 3 εκ. ταξιδιών Ελλήνων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, καθώς επίσης και τις επισκέψεις πάνω από 26 εκ. ατόμων ετησίως στη χώρα μας. Ο κάθε σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει...