Ασφάλιση για Μεταφορές και εμπορεύματα

Ασφάλιση μεταφορών & εμπορευμάτων

Μια από τις πλέον απαιτητικές, σύνθετες και βέβαια ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στις οποίες η ITBN προσφέρει τις υπηρεσίες της είναι οι μεταφορές εμπορευμάτων, είτε πρόκειται για εισαγωγή, είτε εξαγωγή είτε διακίνηση των εμπορευμάτων αυτών εντός της Ελλάδας. Οι καλύψεις δεν αφορούν μονάχα τα εμπορεύματα μα και την Αστική Ευθύνη...