Ασφάλιση για Ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι

Ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων

Πολλές ευρωπαϊκές κι ελληνικές εταιρίες κατανοούν την ανάγκη για ασφάλιση έναντι ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, ενώ οι Risk Managers στο Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσουν τις συγκεκριμένες απειλές μεταξύ των πιο σημαντικών. Σε αυτό συμβάλει η μεγάλη πληθώρα στατιστικών στοιχείων που αποδεικνύει τη συνεχή αύξηση των παραβιάσεων...