Ασφάλιση για Ευθύνη στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα Διευθυντικά Στελέχη καλούνται να πάρουν αποφάσεις ιδιαίτερα δύσκολες καθώς από αυτούς εξαρτάται η ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Ας μη ξεχνάμε πως διανύουμε ιδιαίτερα ρευστές και αβέβαιες εποχές όπου κανόνες και πρακτικές αλλάζουν κι αμφισβητούνται καθημερινά ενώ οι βάσεις...