Ασφάλιση για Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια

Ασφάλιση επαγγελματικών κι εταιρικών ταξιδιών

Τα επαγγελματικά ταξίδια στελεχών, υπαλλήλων και συνεργατών μιας εταιρίας αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της.  Οι σημερινές συνθήκες εργασίας εκτός έδρας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό κρύβουν μια σειρά κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του στελέχους. Η παροχή της κάλυψης Corpotate Travel...