Ασφάλιση για Εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις

Ασφάλιση εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια έξαρση του εκθεσιακού και συνεδριακού τουρισμού.  Εκτός από τη πρωτεύουσα, σε επίκαιρα και σημαντικά σημεία της χώρας έχει αρχίσει και δημιουργείται μια ουσιαστική υποδομή, χτισμένη στα δεδομένα που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Εκτιμάται ότι η ζήτηση αυτής της μορφής τουρισμού...