Πώς καλύπτεται η «Πλημμύρα» μέσα από τα συμβόλαια οχημάτων των εταιρειών;

Με αφορμή τις υλικές ζημιές σε οχήματα από την κακοκαιρία το nextdeal.gr ενημερώνει σχετικά.

Η παροχή «Πλημμύρα» δίδεται μέσα από την προαιρετική κάλυψη «Φυσικά Φαινόμενα» και αποζημιώνει τις υλικές ζημιές του οχήματος συνεπεία του φαινομένου της πλημμύρας έως και του ανώτατου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Η παροχή Φυσικά Φαινόμενα συμπεριλαμβάνει επιπλέον της Πλημμύρας και τα φαινόμενα καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, χιόνι, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό ανάλογα την εταιρεία. Δίδεται είτε εντός των προαιρετικών προγραμμάτων ασφάλισης φωτιάς-κλοπής είτε μεμονωμένα και ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία ενώ το κόστος της παροχής είναι ελάχιστο πχ 4,5,6,7 ευρώ κ.α το εξάμηνο ανάλογα τα χαρακτηριστικά του οχήματος και την εταιρεία.

Σε ορισμένες εταιρείες η πλημμύρα παρέχεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, ή ακόμα και με μια ελάχιστη πχ 60, 100, 150, 200, 300 ευρώ κ.α. στο σύνολο της ζημιάς ή ακόμα και με μείωση ή εξάλειψη της συμμετοχής του ασφαλισμένου σε περίπτωση επισκευής του οχήματος σε συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία συνεργείο. Προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση στην ασφαλιστική εταιρεία πιστοποιητικού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία, την ώρα και την περιοχή που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός.

Δείτε εδώ τον ορισμό της έννοιας «Πλημμύρα» μέσα από τους γενικούς όρους συμβολαίων οχημάτων AIG παρόμοιους και των άλλων εταιρειών:

AIG

Δείτε εδώ τον όρο «Πλημμύρα» μέσα από τον γενικό όρο «Φυσικά Φαινόμενα» των εταιρειών Ιντερσαλόνικα, Συνεταιριστική, Υδρόγειο και Ατλαντική Ένωση:

Ιντερσαλόνικα:

Ιντερσαλόνικα

Συνεταιριστική:

Συνεταιριστική

Yδρόγειος:

Yδρόγειος

Ατλαντική Ένωση:

Ατλαντική Ένωση

Ενημερωθείτε σήμερα από τον διαμεσολαβητή σας για την προσθήκη προαιρετικών καλύψεων στο συμβόλαιο του οχήματός σας.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr