Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Χρήσιμες συμβουλές σχετικά με όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ταξιδιώτης για την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του στο εξωτερικό σε περίπτωση ατυχήματος, παρέχει η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ, europa.eu:

Αν έχετε ατύχημα στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία συνέβη το ατύχημα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης μπορεί να είναι διαφορετική απ’ ό,τι στη χώρα σας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό, μην εγκαταλείψετε τον τόπο του ατυχήματος. Μιλήστε με τον άλλο οδηγό και καλέστε την αστυνομία και/ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εφόσον χρειάζεται.

Φροντίστε να σημειώσετε τα απαραίτητα στοιχεία του άλλου εμπλεκόμενου μέρους καθώς και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Έκθεση ατυχήματος

Θα πρέπει να συντάξετε έκθεση ατυχήματος στον τόπο του ατυχήματος.

Ο ασφαλιστής σας συνήθως σας προμηθεύει με το έντυπο δήλωσης ατυχήματος. Ορισμένες ενώσεις ασφαλιστών έχουν συντάξει ένα κοινό «Ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος». Το έντυπο αυτό θα σας βοηθήσει να συλλέξετε γρήγορα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα διευκολύνει τον διακανονισμό τυχόν ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Αν δεν διαθέτετε έντυπο δήλωσης ατυχήματος ή ασφάλειας, φροντίστε να σημειώσετε τα εξής στοιχεία:

 • ημερομηνία και τόπο του ατυχήματος
 • λεπτομερή στοιχεία για τυχόν τραυματισμούς, υλικές ζημιές και μάρτυρες (βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε τα στοιχεία επικοινωνίας τους)
 • στοιχεία επικοινωνίας του άλλου οδηγού (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου)
 • στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας του άλλου οδηγού (και αριθμό συμβολαίου)
 • στοιχεία για το όχημα του άλλου οδηγού (αριθμό κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, μάρκα και τύπο – και τα ίδια στοιχεία για τυχόν ρυμουλκούμενα)
 • στοιχεία επικοινωνίας των αστυνομικών αρχών στις οποίες αναφέρθηκε το ατύχημα
 • συνθήκες του ατυχήματος

Αν εσείς και ο άλλος οδηγός συμφωνείτε σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, θα πρέπει να υπογράψετε σχετική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο διακανονισμός των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να παραδεχθείτε ευθύνη. Επίσης, πρέπει να υπογράψετε την έκθεση ατυχήματος μόνο αν την κατανοείτε πλήρως.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, ο ασφαλιστής σας θα προβεί σε διακανονισμό της διαφοράς με τον ασφαλιστή του άλλου οδηγού. Για τον διακανονισμό, ο ασφαλιστής θα βασιστεί στην αστυνομική έκθεση, στην εκτίμηση των ζημιών ή σε άλλες πληροφορίες.

Προς υποστήριξη της αξίωσής σας θα πρέπει να συλλέξετε:

 • φωτογραφίες
 • καταθέσεις μαρτύρων και/ή
 • αστυνομική έκθεση.

Πρέπει να δηλώσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία ακόμη και αν δεν επιθυμείτε να εγείρετε αξιώσεις.

Ποιά είναι η δική σας περίπτωση;

Ευθύνομαι για το ατύχημα

Σωματικές βλάβες ασφαλισμένου ή τρίτων

Η ασφάλεια που έχετε στη χώρα σας θα σας καλύψει αν προκαλέσετε τον τραυματισμό τρίτων (ευθύνη έναντι τρίτων) σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, άλλου είδους ζημίες όπως τραυματισμός που έχετε υποστεί εσείς (ασφαλιστική κάλυψη οδηγού), ζημίες από φωτιά ή κλοπή στο εξωτερικό, δεν καλύπτονται από όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Για όλα αυτά, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον ασφαλιστή σας προτού αναχωρήσετε από τη χώρα σας.

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει όλους τους επιβάτες του οχήματός σας, εκτός από τον οδηγό. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης, για τυχόν σωματικές βλάβες του οδηγού.

Ζημίες – ποσά

Η κάλυψή σας φθάνει μέχρι το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται μια ελάχιστη κάλυψη αστικής ευθύνης. Αν εμπλακείτε σε ατύχημα σε άλλη χώρα της ΕΕ, η κάλυψή σας ανέρχεται τουλάχιστον στα ακόλουθα ποσά:

 • για σωματικές βλάβες 1.120.000 ευρώ ανά θύμα, ή 5.600.000 ευρώ ανά αξίωση (ανεξαρτήτως του αριθμού θυμάτων)
 • για υλικές ζημίες 1.120.000 ευρώ ανά αξίωση (ανεξαρτήτως του αριθμού θυμάτων)

Αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας έχει γίνει σε χώρα όπου η κάλυψη αστικής ευθύνης είναι υψηλότερη από το ελάχιστο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, καλύπτεστε για το ποσό αυτό σε όλη την ΕΕ.

Αν συγκεκριμένη ζημία υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που προβλέπεται στη χώρα όπου συνέβη το ατύχημα και το συμβόλαιό σας δεν προβλέπει μεγαλύτερη κάλυψη, τότε θα πρέπει να καταβάλετε τη διαφορά.

Μπορεί να θέλετε να μάθετε αν ο ασφαλιστής σας σάς προσφέρει απεριόριστη κάλυψη αστικής ευθύνης, ιδίως για σωματικές βλάβες.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται ότι θα λάβετε το υψηλότερο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης (βλέπε παρακάτω παράδειγμα).

Παράδειγμα

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σάς εγγυάται την υψηλότερη κάλυψη

Η χώρα σας εφαρμόζει την καθορισθείσα από την ΕΕ ελάχιστη κάλυψη για υλικές ζημίες, δηλαδή 1.120.000 ευρώ. Προκαλέσατε ατύχημα σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπου η ελάχιστη κάλυψη αστικής ευθύνης είναι υψηλότερη – ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ. Ας υποθέσουμε ότι οι υλικές ζημιές εκτιμώνται σε 1.180.000 ευρώ, δηλαδή 60.000 ευρώ επιπλέον της κάλυψης που εφαρμόζει η χώρα σας.

Παρότι δεν έχετε συμφωνήσει μεγαλύτερα ποσά με τον ασφαλιστή σας, έχετε κάλυψη για 1 180 000 ευρώ, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται η πλέον ευνοϊκή κάλυψη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η κάλυψη που ισχύει στη χώρα όπου συνέβη το ατύχημα.

Δεν ευθύνομαι για το ατύχημα

Ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται ανασφάλιστος οδηγός

Αν σας συμβεί ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ανασφάλιστος οδηγός, ή οδηγός που εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, ενημερώστε την αστυνομία. Η ασφαλιστική σας εταιρεία μπορεί επίσης να σας συμβουλεύσει σχετικά.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον εθνικό σας φορέα αποζημιώσεων, ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση που το όχημα του άλλου μέρους είναι ανασφάλιστο ή δεν μπορεί να εντοπιστεί ο ασφαλιστής.

Διαδικασία αποζημίωσης

Αν υποστήκατε απώλεια, ζημία ή σωματική βλάβη εξ αιτίας του ατυχήματος, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση . Κατά κανόνα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας – ρωτήστε τον ασφαλιστή σας τι ισχύει.

Αίτηση αποζημίωσης ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης στην ασφαλιστική εταιρεία του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα.

Αίτηση αποζημίωσης όταν επιστρέψετε στη χώρα σας

Έχετε 2 επιλογές:

1. Να υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσης στον εθνικό αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα.

Ο αντιπρόσωπος στη χώρα σας θα ελέγξει τα στοιχεία και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαπραγματευτεί την αξίωσή σας. Για να μάθετε αν η ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει αντιπρόσωπο στη χώρα σας, επικοινωνήστε με το εθνικό γραφείο/κέντρο πληροφοριών για την πράσινη κάρτα.

2. Να υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσης στον εθνικό φορέα αποζημιώσεων.

Αν ο ασφαλιστής από την άλλη χώρα της ΕΕ δεν διαθέτει αντιπρόσωπο στη χώρα σας, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσής σας στον εθνικό φορέα αποζημιώσεωνEnglish. Ο φορέας αυτός μπορεί επίσης να σας βοηθήσει σε περίπτωση που το όχημα του άλλου προσώπου είναι ανασφάλιστο ή δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ο ασφαλιστής.

Παράδειγμα

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης οπουδήποτε σας είναι πιο εύκολο

Ο Ιγνάθιο ζει στην Ισπανία. Κατά τις διακοπές του στη Γερμανία, υπήρξε θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος που προκάλεσε Γερμανός οδηγός. Επειδή δεν μιλά γερμανικά, δεν του ήταν εύκολο να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης εκεί.

Έτσι, αποφάσισε να την υποβάλει στον αρμόδιο ισπανικό φορέα αποζημιώσεων μόλις θα επέστρεφε στην Ισπανία, ξεπερνώντας με τον τρόπο αυτό το πρόβλημα της γλώσσας.

3 μήνες για την λήψη προσφοράς αποζημίωσης ή απάντησης

Αν δεν αμφισβητείται η νομική ευθύνη και έχει εκτιμηθεί η ζημία, θα πρέπει να λάβετε αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που υποβάλατε την αίτηση αποζημίωσής σας.

Αν δεν είναι σαφές το ποιος προκάλεσε το ατύχημα ή το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να λάβετε, τότε θα πρέπει να λάβετε αιτιολογημένη απάντηση στα επιχειρήματα που διατυπώνονται στην αίτηση αποζημίωσης.

Αν δεν λάβετε απάντηση ή προσφορά εντός 3 μηνών, δικαιούστε τόκους επί του ποσού της αποζημίωσης που προσφέρθηκε από τον ασφαλιστή ή αποφασίστηκε από το δικαστήριο.

Διαβάστε εδώ τι προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης για αυτοκίνητο.

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr