Καλύπτει η Νομική Προστασία δαπάνες για «Ποινική Υπεράσπιση» μέσα από τα συμβόλαια οχημάτων των εταιρειών;

Με αφορμή την ερώτηση φίλου αναγνώστη για την παροχή δαπανών νομικής προστασίας ενώπιων ποινικών δικαστηρίων το nextdeal.gr ενημερώνει σχετικά.

Η Νομική Προστασία μέσα από τα συμβόλαια οχημάτων των εταιρειών περιλαμβάνει την αποζημίωση του ασφαλισμένου για δαπάνες διεκδίκησης αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αστικής ευθύνης, δαπάνες υπεράσπισης σε ΠΟΙΝΙΚΑ δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ή παραβίασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης από κίνηση επί των οδών, δαπάνες σε περίπτωση ενοχικών συμβάσεων που είναι συναφείς με την ιδιότητα του ασφαλισμένου ως κύριο ή νόμιμο κάτοχο του ασφαλισμένου οχήματος κ.α. και έως ενός ασφαλιστικού ποσού στο σύνολο ή επί μέρους ανά παροχή και ανάλογα τους όρους της εκάστου εταιρείας.

Ο όρος «Υπεράσπιση ενώπιων ΠΟΙΝΙΚΩΝ δικαστηρίων» συναντάται αρκετά συχνά μέσα στους όρους συμβολαίων οχημάτων αρκετών εταιρειών, ορισμένες εταιρείες αναγράφουν «Έξοδα για εξωδικαστική διευθέτηση υπεράσπισης σε ΠΟΙΝΙΚΑ δικαστήρια» ενώ ορισμένες «Εξαιρούν» πλήρως τις δαπάνες ποινικής υπεράσπισης του ασφαλισμένου. Ο διαμεσολαβητής ανάλογα με ποιες εταιρείες συνεργάζεται οφείλει να διερευνά και να ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τις παροχές των συμβολαίων που του προτείνει.

Δείτε εδώ αναλυτικά σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία καθώς και τον όρο «Υπεράσπιση σε ΠΟΙΝΙΚΑ δικαστήρια», μέσα από τους όρους συμβολαίων οχημάτων των εταιρειών ενδεικτικά ΑΧΑ, Υδρόγειο, Εθνική και Ατλαντική Ένωση, παρόμοιους και άλλων εταιρειών:

AXA:

AXA

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ:

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ:

ΕΘΝΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Φίλοι διαμεσολαβητές εκτός από την επιλογή ευέλικτων ανταγωνιστικών τιμολογίων οχημάτων για το γραφείο σας ερευνείστε με επιμέλεια και τους όρους των συμβολαίων που προωθείτε και τηρήστε τις αιτούμενες διαδικασίες ενημέρωσης των υφιστάμενων και υποψήφιων πελατών για τα χαρακτηριστικά κάθε ασφαλιστικού προϊόντος. Ο πελάτης θα επιλέξει με επίγνωση το καταλληλότερο ασφαλιστήριο σύμφωνα με τις ανάγκες του και εσείς θα αναπαύεστε το βράδυ ήσυχοι με την συνείδησή σας.

Η αλήθεια είναι δύναμη στα χέρια κάθε επαγγελματία. Αξιοποιήστε την με θάρρος!

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Δείτε εδώ το άρθρο «Ποιες δαπάνες καλύπτει η Νομική Προστασία μέσα από τα συμβόλαια οχημάτων των εταιρειών».

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr