Είναι εφιάλτης τα big data analytics για τον καταναλωτή;

Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τα big data analytics δημοσίευσε η Insurance Europe (click me).

Όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο, η χρήση των big data analytics και των προγνωστικών μοντέλων επιτρέπει στις ασφαλιστικές να καλύψουν νέους κινδύνους, να προσφέρουν προϊόντα καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καταναλωτών και να παρέχουν καλύτερες συμβουλές πρόληψης των απωλειών.

Ωστόσο, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ομάδες καταναλωτών ανησυχούν ότι η χρήση των big data analytics θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, γεγονός που δε θα επιτρέπει σε πολλούς καταναλωτές να συνάψουν ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν επί του παρόντος στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ασφαλιστική κάλυψη ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμη για ορισμένες ομάδες ανθρώπων ή ότι ορισμένες από αυτές θα υφίστανται αθέμιτη διάκριση.

Αντίθετα, οι ασφαλιστικές έχουν κάθε κίνητρο να προσφέρουν ελκυστικά ασφαλιστικά προϊόντα για όλους και να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Και, κυρίως, τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια, όπως η πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) και ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR), παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των καταναλωτών από τις διακρίσεις και τις αθέμιτες πρακτικές.

Οφέλη για τους καταναλωτές

Περισσότερα και νέα δεδομένα μπορούν να αυξήσουν την κατανόηση των κινδύνων από τις ασφαλιστικές και στη συνέχεια μπορούν να προσφέρουν καλύτερες συμβουλές πρόληψης απωλειών στους πελάτες.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα για το πώς μπορούν να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τα big data.

Προσαρμοσμένες πολιτικές:

•• Ασφάλιση αυτοκινήτων – τηλεματική
Οι νέες τεχνολογίες, όπως η τηλεματική με την ασύρματη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν στους οδηγούς να έχουν πρόσβαση σε πιο προσαρμοσμένες ασφαλιστικές πολιτικές (π.χ. “πληρώστε ανάλογα με το πόσο οδηγείτε” ή “πληρώστε ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης”), καθώς και σε χαμηλότερα ασφάλιστρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους ασφαλιστές να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο οδήγησης του καταναλωτή και, ως εκ τούτου, να διευκολύνουν την βελτιστοποίηση του προφίλ κινδύνου του οδηγού.

•• Ασφάλιση περιουσίας – έξυπνοι μετρητές
Η νέα τεχνολογία σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από μια πιο προσαρμοσμένη ασφάλιση περιουσίας, καθώς και από τις υπηρεσίες αυξημένης ευαισθητοποίησης και μείωσης των κινδύνων, οι οποίες μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στα ασφάλιστρα. Έτσι, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία για την ανάλυση περισσότερων δεδομένων, οι ασφαλιστικές μπορούν να προσαρμόσουν τις καλύψεις με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα, καθώς τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση πληροφορίες σχετικά με τη δομή ενός ακινήτου και το επίπεδο έκθεσής του σε εγκληματικές δραστηριότητες ή φυσικά φαινόμενα.

Πρόληψη:

•• Ασφάλιση περιουσίας – πλημμύρες
Η πρόληψη αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους οποιουδήποτε ασφαλιστικού συστήματος, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πλημμύρες και άλλες καταστροφές που οφείλονται στον καιρό. Χωρίς τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, ορισμένες περιουσίες θα ήταν πολύ δύσκολο να ασφαλιστούν. Η χρήση των big data analytics επιτρέπει στους καταναλωτές να ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης που απαιτούνται για να καταστούν ασφαλίσιμες οι περιουσίες τους.

•• Ασφάλιση υγείας – wearable συσκυές
Αρκετές ασφαλιστικές προσφέρουν προγράμματα διαχείρισης ασθενειών για άτομα με χρόνιες ασθένειες, όπως διαβήτη ή στεφανιαία νόσο. Με τη χρήση των big data, είναι δυνατή η παρακολούθηση της υγείας ενός ατόμου καθώς και η παροχή συμβουλών υγείας και τρόπου ζωής. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των προληπτικών μέτρων που πρέπει να λάβουν για να μειώσουν τους κινδύνους  που συνδέονται με τις χρόνιες ασθένειες και να ελέγχουν το ιατρικό κόστος. Απομένει να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι ασφαλιστικές θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα νέα εργαλεία και, συνεπώς, τι επιπτώσεις θα έχουν. Σε τελική ανάλυση, οι καταναλωτές – και τα προϊόντα που θα επιλέξουν – θα είναι αυτοί που θα υπαγορεύσουν το πώς τα big data analytics αλλάζουν την ασφάλιση.

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr

Πηγή φωτογραφίας: insuranceeurope.eu