Από ποιους κινδύνους οφείλουμε να προστατεύουμε την κατοικίας μας;

Άρθρο της Σοφίας Δρεκόλια, Consumer Lines Underwriter, AIG Ελλάς

Η κατασκευή ή η αγορά ενός σπιτιού αλλά και ο εξοπλισμός του, αποτελεί μια ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία που βαρύνει τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Είναι συχνό όμως το φαινόμενο, να μην είμαστε καλά ενημερωμένοι για τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει το σπίτι μας, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Παρακάτω αναφέρουμε τους πλέον σημαντικούς κινδύνους, βάσει των οποίων έχουμε αποζημιώσει αντίστοιχα περιστατικά:

  • Διάρρηξη σωληνώσεων: Ζημιά με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο το κτήριο όσο και το περιεχόμενο του σπιτιού. Επιπλέον σε περίπτωση πολυκατοικιών μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε γειτονικά διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους.
  • Πλημμύρα: Η πλημμύρα από φυσικά αίτια είναι κάτι που συναντάμε όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Πρόσφατο παράδειγμα οι ζημίες στη Μάνδρα Αττικής που προκλήθηκαν από την ισχυρή βροχόπτωση.
  • Πυρκαγιά: Τα κρούσματα πυρκαγιών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν είναι λίγες όμως και οι περιπτώσεις πυρκαγιών μέσα στο σπίτι είτε από λάθος χρήση οικιακών συσκευών είτε από υπερβολική χρήση στα τζάκια.
  • Κλοπή: Ένας ιδιαίτερος κίνδυνος που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και κατά τον οποίον παραβιάζεται ο προσωπικός μας χώρος. Τα περιστατικά πληθαίνουν όλο και περισσότερο ακόμα και σε λιγότερο «ακριβές» περιοχές.
  • Σεισμός: Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα σεισμογενής και η απειλή του σεισμού είναι πολύ πιθανή. Σε περίπτωση λοιπόν που συμβεί ένας σεισμός, το κόστος αποκατάστασης είναι πολύ μεγάλο.

Ο συχνότερος κίνδυνος που αποζημιώνουμε αφορά προβλήματα διαρροών στις σωληνώσεις, ενώ ακολουθούν τα περιστατικά των κλοπών. Σε περίπτωση που συμβεί ένας σεισμός, οι αποζημιώσεις που καλούμαστε να δώσουμε είναι πολύ υψηλές. Εδώ παρατηρούμε ότι παρόλη τη σεισμικότητα της χώρας μας, οι ιδιοκτήτες δεν επιλέγουν αυτή την κάλυψη συχνά, είτε γιατί το ασφάλιστρο είναι αρκετά υψηλό και αναλογικό της αυξημένης πιθανότητας να συμβεί ένας σεισμός, είτε επειδή το ενδεχόμενο του σεισμού αντιμετωπίζεται ως ένας καταστροφικός κίνδυνος από τον οποίο είναι δύσκολο να γλιτώσουμε. Αν ανήκουμε σε αυτή τη κατηγορία, πρέπει να αναλογιστούμε το εξής, μπορούμε να ξαναφτιάξουμε το σπίτι μας από την αρχή σε περίπτωση που συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό;

Ένα άλλο σημείο το οποίο αντιμετωπίζουμε συχνά είναι η περίπτωση υπασφάλισης, όταν δηλαδή το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι χαμηλότερο από την πραγματική / κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Συνήθως, η υπασφάλιση οφείλεται σε λανθασμένη εκτίμηση των κεφαλαίων οικοδομής και περιεχομένου, με αποτέλεσμα όταν έρχεται η ώρα της αποζημίωσης, να εφαρμόζεται ο λεγόμενος «αναλογικός κανόνας» και να αποζημιωνόμαστε μόνο για ένα ποσοστό της ζημιάς, ανάλογα με το κεφάλαιο που έχουμε δηλώσει. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τον συγκεκριμένο κίνδυνο:

  • Όσον αφορά στην οικοδομή, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα πρέπει να αντιστοιχεί με το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης μιας καινούργιας, πανομοιότυπης, αντίστοιχης ποιότητας, οικοδομής.
  • Η αξία της γης (οικόπεδο) δεν ασφαλίζεται και κατά συνέπεια δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.
  • Όσον αφορά στο περιεχόμενο, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος αντικατάστασης του με καινούργιο, με εξαίρεση τα είδη ένδυσης, υπόδησης & τα λευκά είδη τα οποία πρέπει να ασφαλίζονται στην πραγματική τους αξία, αφαιρούμενης δηλαδή της παλαιότητας.

Στην AIG έχουμε διαμορφώσει προγράμματα βάσει των καλύψεων που θα επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος. Συγκεκριμένα, προσφέρουμε το βασικό, το διευρυμένο και το πλήρες πρόγραμμα. Στο βασικό, παρέχουμε επτά βασικές καλύψεις, όπως η πυρκαγιά, η έκρηξη, οι ζημιές από καπνό, η προστασία υπασφάλισης κ.α. Στο διευρυμένο παρέχουμε ό,τι και στο βασικό, καθώς επίσης δεκαοκτώ επιπλέον καλύψεις, μεταξύ των οποίων η διάρρηξη σωληνώσεων, η πλημμύρα, οι ζημιές από χιόνι, η αστική ευθύνη κ.α. Τέλος, στο πλήρες πρόγραμμα προσφέρουμε ότι και στο διευρυμένο με επιπλέον την κάλυψη της κλοπής. Πέραν αυτών των προγραμμάτων, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει μέσα από μια σειρά επιπλέον καλύψεων, όπως ο σεισμός, η οικογενειακή αστική ευθύνη, κ.α. ώστε να διαμορφώσει το πρόγραμμα και το τελικό κόστος σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύσουμε κατάλληλα το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο, το σπίτι μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας, ο οποίος μπορεί να σας κατευθύνει στο πρόγραμμα που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας ή επισκεφτείτε το website της AIG.

Πηγή άρθρου: insuranceforum.gr