Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μεμονωμένου Έργου

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Μεμονωμένο Έργο είναι μια ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης η οποία είναι προσαρμοσμένη σε ένα συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο. Είναι διαφορετική από τα συμβατικά ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια ασφάλισης ενώ διαθέτει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους μελετητές, τους εργολάβους και τους κύριους των έργων.

Καλύπτονται όλοι οι πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών που μετέχουν στη σύμβαση: Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Μελετητές, Ειδικοί Επιθεωρητές. Η κάλυψη περιλαμβάνει υπεργολάβους και συμβούλους που σχετίζονται με το έργο ανεξάρτητα από το αν εργάζονται μεμονωμένα ή ως μέλη κοινοπραξίας.

Καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων κατά όλων των ασφαλισμένων που συμμετέχουν στο έργο και είναι υπεύθυνοι για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του – από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευής του, καθώς και κατά την 10ετή ή και παραπάνω πρόσθετη περίοδο γνωστοποίησης που μπορεί να παρέχεται μέσα από το συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης.

Όπως και στην ετησίως ανανεούμενη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η κάλυψη παρέχεται σε «claims made» βάση και επομένως περιλαμβάνει απαιτήσεις που θα συμβούν κατά την περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου και θα δηλωθούν είτε κατά την περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου ή κατά την πρόσθετη περίοδο γνωστοποίησης(εφόσον παρέχεται). Τα όρια της συγκεκριμένης ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης είναι αμετάβλητα και ισχύουν αποκλειστικά για συγκεκριμένο έργο.

Επικοινωνήστε σήμερα με εκπρόσωπο της ITBN ώστε να λάβετε προσφορά.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μεμονωμένου Έργου

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Ποια τα πλεονεκτίματα αυτού του συμβολαίου έναντι ενός ετησίως ανανεώμενου;

Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες στο έργο ελέγχουν καλύτερα την έκταση της κάλυψης, τα όρια ευθύνης και τη διάρκεια ασφάλισης. Το κόστος κάλυψης της επαγγελματικής ευθύνης για το σύνολο του έργου είναι γνωστό εκ των προτέρων ενώ εξασφαλίζει σιγουριά κάλυψης για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου και παρέχει επίσης τη δυνατότητα για 10ετή ή και παραπάνω πρόσθετη περίοδο γνωστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Φυσικά οι καλύψεις δε σταματούν εδώ.

2. Καλύπτεται μια Κοινοπραξία Έργου;

Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι ειδικά δομημένη γύρω από τις απαιτήσεις του κάθε έργου, συνεπώς καλύπτει τη Κοινοπραξία. Επιπλέον – και φυσικά όχι μόνο – περιλαμβάνει ρήτρα κοινής υπεράσπισης για την αποφυγή οποιωνδήποτε διαφορών μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας σχετικά με τις ενδεχόμενες πράξεις αμέλειας ή παράλειψης.

3. Ποια είδη Έργων καλύπτονται;

Καλύπτονται σχεδόν όλα τα είδη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καλύπτονται έργα που αφορούν Τερματικούς Σταθμούς Αερολιμένων, Δημόσια Κτήρια, Ιατρεία, Συνεδριακά Κέντρα, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, Νοσοκομεία, Στάδια, Ορυχεία, Μουσεία και πολλά άλλα!