Ασφάλιση απαγωγής και λύτρων

Η οικονομική (..και μη) κρίση των τελευταίων ετών, οι οικονομικοπολιτικές αλλαγές στο περιβάλλον που ζούμε και η γενικότερη έκρυθμη κατάσταση της καθημερινότητας προκαλεί μια συνεχή αλλαγή σε θέματα ασφαλείας με τις απαγωγές, την απαίτηση λύτρων και τους εκβιασμούς να κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και πιο συχνά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αυτά τα περιστατικά, πέρα από το κίνδυνο της ζωής, προκαλούν και σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Η ITBN σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, σας προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ασφάλισης έναντι αυτών των κινδύνων με σκοπό τη προστασία ιδιωτών κι επιχειρήσεων καθώς και τη παροχή πολύτιμων λύσεων και συμβουλών στη περίπτωση διαχείρισης μιας τέτοιας κρίσης.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε ιδιώτες, τις οικογένειες τους καθώς και εταιρίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως για κάθε ενδιαφερόμενο, τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και παρέχεται προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ασφάλιση απαγωγής και λύτρων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε επώνυμους και εύκολα αναγνωρίσιμους ιδιώτες, ιδιώτες που διαχειρίζονται ή κατέχουν πρόσβαση σε μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε σε εταιρικό είτε σε ιδιωτικό επίπεδο. Ιδιώτες και στελέχη που ταξιδεύουν σε χώρες υψηλού κινδύνου κι εργαζομένους σε κέντρα λήψης σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

2. Σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται το συμβόλαιο;

Το συμβόλαιο ενεργοποιείται σε περίπτωση που συμβεί απαγωγή, απειλή ή εκβιασμός , παράνομη κράτηση  ή πειρατεία σε μέσο μεταφοράς.

3. Τι καλύπτεται σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παραπάνω;

Κατά τη διάρκεια ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων περιστατικών καλύπτονται ενδεικτικά τα εξής έξοδα: απεριόριστα έξοδα αμοιβών εξειδικευμένων Συμβούλων Διαχείρισης Κρίσεων, πληρωμή λύτρων, απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά τους, αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής. Μετά το τέλος του περιστατικού καλύπτονται έξοδα ψυχικής , σωματικής και οικονομικής αποκατάστασης. Στο εταιρικό πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτονται επιπλέον: απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών, εύλογα νομικά έξοδα.

4. Ποια είναι τα ασφαλιζόμενα όρια;

Υπάρχει δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης.

5. Τι παρέχεται επιπλέον;

Άμεση και 24ωρη επικοινωνία με εξειδικευμένους συμβούλους παγκοσμίου κύρους, με 20ετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη και φυσικά στην αντιμετώπιση της κρίσης. Οι σύμβουλοι αυτοί θα έχουν φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου απαιτηθεί η βοήθεια τους. Οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε αποκλειστική ηλεκτρονική πλατφόρμα για θέματα ασφάλειας, όπως πληροφορίες και συμβουλές για πιθανούς κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπίσουν στη διάρκεια των ταξιδιών τους.