Ασφάλιση Aστικής Eυθύνης επιχειρήσεων

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε μια επιχείρηση στο πλαίσιο της λειτουργίας της έρχεται αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι Τρίτων όπως για παράδειγμα του προσωπικού της που είναι και η ψυχή αυτής, των μετόχων της, των συνεργατών της, των πελατών της που τη στηρίζουν και την αναδεικνύουν, και εν γένει έναντι της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.

Οι ευθύνες αυτές απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, παραδείγματος χάριν αστικό δίκαιο, περιβαλλοντική νομοθεσία, κ.λ.π.

Η ITBN μετά από έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς, σας παρέχει προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων που καλύπτουν την επιχείρηση έναντι αξιώσεων τρίτων, για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια Σωματικών Βλαβών ή Υλικών/ Περιουσιακών Ζημιών, καθώς και αξιώσεων για Προσβολή Προσωπικότητας ή Βλάβης από Διαφήμιση.

Διαβάστε επίσηςΗ Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σύμμαχος του επαγγελματία στη σύγχρονη κοινωνία

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων, αφορά ευθύνες που απορρέουν από τη γενικότερη δραστηριότητα της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τις εγκαταστάσεις της, τη διαφημιστική της επικοινωνία και βέβαια, την ιδιότητα της ως εργοδότη έναντι του προσωπικού της.

Ασφάλιση Aστικής Eυθύνης επιχειρήσεων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ
  1. Υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων

  2. Αξιώσεις για σωματικές βλάβες τρίτων

  3. Ιατρικές δαπάνες για σωματικές βλάβες τρίτων από ατύχημα για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη η ασφαλισμένη επιχείρηση

  4. Αξιώσεις για βλάβη από προσβολή προσωπικότητας και βλάβη από διαφήμιση

  5. Ειδικότερα για το προσωπικό της επιχείρησης, αξιώσεις για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή/και ψυχικής οδύνης για Σωματική Βλάβη που τυχόν προκληθεί από και κατά τη διάρκεια της εργασίας και, τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό και το πραγματικό ημερομίσθιο, κατά τη διάρκεια απουσίας από την εργασία συνεπεία εργατικού ατυχήματος, και για 45 ημέρες συνολικά.