Ποιες είναι οι νοσοκομειακές δαπάνες πριν και μετά μια νοσηλεία και πως αποζημιώνονται;

Σε αρκετές περιπτώσεις ασθενειών ο γιατρός συνιστά την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων καθορίζουν την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Σε άλλες περιπτώσεις μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο προκύπτουν ορισμένες αναγκαίες δαπάνες όπως εξετάσεις, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, νάρθηκες, πατερίτσες, φυσιοθεραπείες κ.α. ως επακόλουθο της νοσηλείας. 

Η παροχή «Νοσοκομειακές Δαπάνες Πριν και Μετά την νοσηλεία» περιλαμβάνεται σε όλα σχεδόν τα συμβόλαια υγείας των εταιρειών και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τυχόν εξαρτώμενα μέλη για τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν πριν και μετά την καλυπτόμενη νοσηλεία και τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτήν.

Δείτε εδώ τι αναγράφει το συμβόλαιο υγείας Atlas Protection της εταιρείας Ατλαντική Ένωση:

Τα ιατρικά έξοδα πριν την νοσηλεία όπως ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, αγορά φαρμάκων κ.α. των οποίων τα αποτελέσματα καθορίζουν την νοσηλεία του ασφαλισμένου αποζημιώνονται με την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί εντός 30, 45, 60, 90 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία.

Δείτε εδώ τι αναγράφει το συμβόλαιο υγείας New Medical Safety της εταιρείας Generali:

Τα ιατρικά έξοδα μετά την νοσηλεία όπως ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις, αγορά φαρμάκων, φυσικοθεραπείες, μετεγχειρητική φροντίδα (αλλαγή τραυμάτων, αφαίρεση ραμμάτων, ενέσιμα φάρμακα κ.α.) των οποίων η διενέργεια είναι απαραίτητη για την πορεία της υγείας του ασφαλισμένου μετά την νοσηλεία, αποζημιώνονται με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν εντός 45, 60, 90 ημέρων από την έξοδο του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία. Στα παραπάνω δύναται να προστεθεί ακόμα και η δαπάνη του ασθενοφόρου για μετάβαση του ασφαλισμένου στο νοσοκομείο εφόσον σχετίζεται με την επικείμενη νοσηλεία.

Δείτε εδώ τι αναγράφει το συμβόλαιο υγείας MediΣυν της εταιρείας ΑΧΑ Ασφαλιστικής:

Η αποζημίωση διαμορφώνεται μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού π.χ. 1000,1200, 1500 κ.ά. ευρώ ανάλογά το νοσοκομειακό πρόγραμμα ή ακόμα και την θέση νοσηλείας που έχει επιλεχθεί και αναγράφεται στον πίνακα παροχών του εκάστου συμβολαίου. Ορισμένα συμβόλαια υγείας διπλασιάζουν ή αυξάνουν το ποσό για νοσοκομειακές δαπάνες πριν και μετά την νοσηλεία σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών όπως εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, καρκίνο, εγκεφαλικό επεισόδιο κ.α. ενώ ορισμένα άλλα θέτουν ως προϋπόθεση την χρήση του ΕΟΠΥΥ ή και αθροίζουν τις δαπάνες εντός τυχόν συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας. Επιπλέον εάν οι δαπάνες πριν και μετά την νοσηλεία πραγματοποιηθούν εκτός Ελλάδας, στο εξωτερικό αποζημιώνονται π.χ. σε Ευρώπη 100%, σε ΗΠΑ και Καναδά 70% ή 80% κ.ά. και πάντοτε ανάλογα την πολιτική αποζημίωσης ιατρικών περιστατικών στο εξωτερικό της εκάστου εταιρείας.

Δείτε εδώ τι αναγράφει το συμβόλαιο υγείας Prime VIP της εταιρείας Prime Insurance:

Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του διαμεσολαβητή να ενημερώνει και να υπενθυμίζει την υπεραξία κάθε παροχής που περιλαμβάνεται εντός των συμβολαίων υγείας. Συνήθως οι ενδιαφερόμενοι λένε «..θέλω να με καλύπτει όταν θα μπω στο νοσοκομείο..» αλλά εκείνη την ώρα λησμονούν πως μια νοσηλεία προϋποθέτει πολλά έξοδα και πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και μετά την έξοδό τους. Ένα ασφαλιστήριο υγείας εξασφαλίζει χιλιάδες ευρώ μετρητά χρήματα στην τσέπη και περίσσια υπερηφάνεια.

Ενημερωθείτε σήμερα από τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή για το κόστος και τα οφέλη ενός ατομικού και οικογενειακού συμβολαίου υγείας.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr