Ασφάλιση εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια έξαρση του εκθεσιακού και συνεδριακού τουρισμού.  Εκτός από τη πρωτεύουσα, σε επίκαιρα και σημαντικά σημεία της χώρας έχει αρχίσει και δημιουργείται μια ουσιαστική υποδομή, χτισμένη στα δεδομένα που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Εκτιμάται ότι η ζήτηση αυτής της μορφής τουρισμού θα πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.

Η διεξαγωγή ενός συνεδρίου, μιας έκθεσης ή μιας εκδήλωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο χώρος, η χρονική διάρκεια κ.α. με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια σειρά σημαντικών και πολλές φορές “κρυφών” κινδύνων που είτε μεμονωμένα σε συνδυασμό, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά προβλήματα στη διεξαγωγή αλλά και το οικονομικό αποτέλεσμα ενός συνεδρίου. Αυτό έχει ως συνέπεια, τόσο η τουριστική βιομηχανία όσο και η εικόνα της χώρας μας να υποστούν σοβαρό τραυματισμό.

Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας ενός συνεδρίου, είναι η σωστή και πλήρης ασφαλιστική κάλυψή του.

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά η ITBN προσφέρει ένα μοναδικό και ευέλικτο πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων, που δίνει την ευχέρεια στο διοργανωτή του συνεδρίου να επιλέξει όποιες καλύψεις τελικά χρειάζεται και με βάση την επιλογή αυτή να διαπραγματευτεί μία ασφάλιση ‘’κομμένη και ραμμένη’’ στα μέτρα και τις ανάγκες του – λαμβάνοντας υπόψη και το οικονομικό κόστος της κάθε κάλυψης.

Το πρόσθετο πλεονέκτημα που προσφέρεται είναι ότι η ITBN αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον διοργανωτή, να κάνει την ανάλυση και εκτίμηση των επιμέρους κινδύνων, ώστε ο διοργανωτής να είναι σε θέση να κρίνει με σαφήνεια και αντικειμενικότητα τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, αλλά και τα μέτρα εκείνα που μπορεί να πάρει προκειμένου να τους ελαχιστοποιήσει.

Ενημερωτικό έντυπο προϊόντος

Download PDF
Στο ενημερωτικό μας έντυπο αναγράφονται χρήσιμες πληροφορίες προς εσάς. Σας παρακαλούμε να το κατεβάσετε και να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφάλιση εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε σας απορία. Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.

Ασφάλιση εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Ποιοι κίνδυνοι μπορεί να επηρεάσουν τη διεξαγωγή μιας εκδήλωσης;

Συνήθως η ματαίωση μιας εκδήλωσης οφείλεται στα καιρικά φαινόμενα, την αδυναμία του να παρευρεθεί ένας προσκεκλημένος ή καλλιτέχνης λόγω οποιασδήποτε αιτίας κ.α.

2. Καλύπτονται οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση που ταξιδεύουν για το σκοπό της εκδήλωσης;

Βεβαίως. Τόσο για κάποιο ατύχημα όσο και για τη περίπτωση απώλειας αποσκευών ή/και ζημιάς προσωπικών ειδών.

3. Καλύπτεται εκδήλωση που εμπεριέχει το στοιχείο της αυξημένης επικινδυνότητας;

Μια εκδήλωση με αυξημένη επικινδυνότητα όπως για παράδειγμα οι αεροπορικές επιδείξεις, καλύπτεται κανονικά ως προς τη γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων.