Τι περιλαμβάνει η ασφάλιση «Εσοδείας» σύμφωνα με την νομοθεσία;

Μια ιδιαίτερα σημαντική ασφάλιση για τους επαγγελματίες της υπαίθρου είναι η ασφάλιση εσοδείας η οποία περιλαμβάνει την αξία των γεωργικών προϊόντων κατά την ωρίμανση ή την συγκομιδή εάν δεν είχε επέλθει ο κίνδυνος. Δείτε εδώ αναλυτικά το άρθρο 21 του νόμου 2496/1997 περί ασφάλισης Εσοδείας:

Ασφάλιση εσοδείας

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Πηγή: www.eaee.gr

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr