Τι αλλάζει στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων; Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών όταν αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέοι κανόνες εποπτείας των ασφαλιστικών προϊόντων και διακυβέρνησης θα υποχρεώσουν για πρώτη φορά τις ασφαλιστικές να δίνουν προτεραιότητα στο συμφέρον των καταναλωτών κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διανομή όλων των προϊόντων από το 2018 και μετά.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα επωφελούνται από ένα υψηλό επίπεδο προστασίας όταν επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους σε ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, όπως ορισμένα είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής.

Οι πωλητές ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και για την αποδοχή προμηθειών και πληρωμών από τρίτους.

Οι κανόνες ορίζουν επίσης τι είδους πληροφορίες πρέπει να συλλέγουν οι πωλητές από τους πελάτες τους κατά την παροχή συμβουλών και σε ποιες περιπτώσεις τα επενδυτικά προϊόντα μπορούν να πωληθούν με περιορισμένες ή καθόλου συμβουλές.

Οι κανόνες εφαρμογής που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη μορφή δύο κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμών, απορρέουν από την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) και θα τεθούν σε ισχύ στις 23 Φεβρουαρίου 2018 μαζί με την IDD, κατόπιν εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έγκριση ακολουθεί την υιοθέτηση, τον Αύγουστο του 2017, ενός τεχνικού προτύπου υλοποίησης (ITS) στο έγγραφο πληροφοριών για τα ασφαλιστικά προϊόντα (IPID).

Δείτε εδώ τον κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις εποπτείας του προϊόντος και διακυβέρνησης για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους διανομείς ασφαλειών

Δείτε εδώ τον κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και τους κανόνες άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στη διανομή ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων.

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr