Ασφάλιση επιχειρήσεων: δεν είναι (μόνο) η Aστική Ευθύνη & τα Ομαδικά

Κατά τη διαδικασία της δουλειάς μας πολύ συχνά συναντούμε ή κάνουμε ραντεβού με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο επιχειρείν, εκπροσωπώντας όχι κατ’ ανάγκη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, αλλά πολύ συχνά μια μικρή ή μια μεσαία. Ανθρώπους δηλαδή που μπορεί να έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και να απασχολούν 5-10 ή περισσότερους εργαζόμενους.

Συνήθως η σκέψη μας σε αυτές τις περιπτώσεις θα κατευθυνθεί στην εξασφάλιση της περιουσίας τους μιας και ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός κίνδυνος, τους φαίνεται συνήθως πιο προσιτός ή συχνά επιβάλλεται από τις τραπεζικές τους συναλλαγές.

Όμως η συγκεκριμένη αγορά κρύβει πολλές ακόμα ευκαιρίες πώλησης, σε ασφαλιστικές καλύψεις που δεν έρχονται εύκολα στο νου μας, αλλά και σε κάποιες άλλες, που δεν έχουν σχεδόν καθόλου προβληθεί από την ασφαλιστική βιομηχανία. Δύο καλύψεις σχετικά πιο οικείες, είναι η αστική ευθύνη επιχείρησης-επαγγελματία και η ομαδική ασφάλιση προσωπικού.

Ο κλάδος αστικής ευθύνης έχει πλέον αναπτυχθεί ιδιαίτερα, καλύπτοντας μεγάλο εύρος κατηγοριών επιχειρήσεων-επαγγελματιών. Όπως επίσης και στο χώρο των ομαδικών, μπορούμε σήμερα να βρούμε, λόγω και της ιδιαίτερης πίεσης που δέχτηκε ο συγκεκριμένος κλάδος τα τελευταία χρόνια, αξιοσημείωτες λύσεις, που συνδυάζουν χαμηλό κόστος και σημαντικές παροχές ακόμα και για μικρό αριθμό εργαζομένων (μικρο-ομαδικές ασφαλίσεις).

Αξίζει όμως να σταθούμε και σε δύο άλλες καλύψεις που δεν είναι διαδεδομένες, αλλά όμως προσφέρουν σημαντική προστασία στη μικρή και μεσαία επιχείρηση και στους ιδιοκτήτες της.

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε ασφάλιση του ανθρώπου – κλειδί. Σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της κατηγορίας που αναφέραμε, παρατηρείται η ύπαρξη ενός εργαζόμενου ο οποίος βρίσκεται πολλά χρόνια στην επιχείρηση και παίζει βασικό ρόλο στην παραγωγικότητά της. Η ξαφνική απώλεια της ζωής ή η πιθανότητα αναπηρίας ενός τέτοιου εργαζόμενου, θα προκαλούσε άμεσα και για αρκετό χρονικό διάστημα σημαντικές οικονομικές συνέπειες στην επιχείρηση και ταυτόχρονα, θα απαιτούσε άμεση ρευστότητα για την αντικατάστασή του συγκεκριμένου ανθρώπου (προσέλκυση σημαντικού στελέχους από τον ανταγωνισμό κ.λπ.). Η ασφάλιση αυτή γίνεται από την επιχείρηση με δικαιούχο αποζημίωσης την ίδια και ταυτόχρονα, για να αποδεικνύεται η αναγνώριση στο πρόσωπό του, και με επιπλέον ποσό και δικαιούχο την οικογένειά του.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην περίπτωση όπου η επιχείρηση ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της. Σε αυτή την περίπτωση, σε μια επίσης ξαφνική απώλεια της ζωής ή αναπηρία, δημιουργείται άμεσα η ανάγκη των εναπομείναντων να εξαγοράσουν το μερίδιο του αποθανόντος από τους δικαιούχους του ή και να προσλάβουν επιπλέον ανθρώπους για να καλύψουν το κενό. Στις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται η πρόβλεψη για να υπάρχουν τα αντίστοιχα κεφάλαια στη διάθεση των συνεταίρων ή της επιχείρησης, ώστε να προστατευτεί η επιχείρηση και να διασφαλιστεί η συνέχειά της. Μάλιστα τα παραπάνω, είναι ακόμα καλύτερο να προβλέπονται και στο καταστατικό της επιχείρησης ( η εξαγορά κατά προτεραιότητας του μεριδίου από τους υπολοιπους μετόχους), ώστε να αποφευχθεί η εμπλοκή τρίτων προσώπων που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο.

Η σωστή προετοιμασία και η δυνατότητά να προβληματίσουμε τους υποψήφιους πελάτες σε μεγάλο εύρος ασφαλιστικών αναγκών αποτελεί σίγουρα τον καλύτερο δρόμο για υψηλή παραγωγικότητα.

Πηγή: underwriter.gr

Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα καθώς και να ασφαλιστείτε σχετικά; Κάντε click στη παρακάτω εικόνα:

Freelancer woman ITBN

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης